laptop notatnik długopis

Pozyskiwanie dotacji i zarządzanie projektami

Główną ofertą firmy Consulting Group 2027 jest pozyskiwanie dotacji z funduszy unijnych oraz zarządzanie projektami na rzecz przedsiębiorców działających między innymi w obszarze edukacji i branży medycznej. Działania te obejmują:

  • analizę potrzeb klienta,
  • optymalizację koncepcji pod względem kryteriów oceny,
  • zdefiniowanie źródeł finansowania przedsięwzięcia,
  • poszukiwanie partnerów biznesowych,
  • sporządzenie kompletnej dokumentacji wraz z umową o dofinansowanie.

Nasze usługi świadczymy kompleksowo, dlatego pomoc, którą Państwu proponujemy, nie ogranicza się jedynie do pisania projektów i pozyskiwania kolejnych dotacji, ale obejmuje również obsługę tych już trwających i ich rozliczenie, a więc sprawozdawczość, sporządzenie dokumentacji i wniosków dotyczących płatności.

Przygotowujemy także biznesplany i studia wykonalności.

Zapraszamy Państwa do skonsultowania z nami swojego projektu. Pomożemy Wam ocenić, czy są szanse pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności lub też rozwój istniejącej już firmy.


W tych usługach się specjalizujemy

laptopy kartki długopisy spotkanie projektowe

Pisanie projektów

kalkulator pióro i kartki z wykresami

Rozliczanie projektów

spotkanie z prezentacją

Zarządzanie projektem

spotkanie biznesowe kobieta i mężczyzna

Przygotowywanie biznesplanów i studiów wykonalności