laptopy notatniki długopisy projekty

Pisanie projektów

Pierwszym krokiem do wnioskowania o unijne dotacje jest dobry pomysł na przedsięwzięcie, które będzie możliwe do zrealizowania w ramach dostępnych programów finansowania. Idea ta musi zostać jednak przetransformowana na właściwie przygotowany projekt. I tu warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów.

Pierwszą i najważniejszą jego składową jest dogłębne przeanalizowanie obecnej sytuacji firmy, jej planów rozwojowych i inwestycyjnych oraz aktualnej sytuacji panującej na rynku i ewentualne wykorzystanie pojawiających się na nim nisz gospodarczych. Kolejny element to zbadanie, które z programów unijnych mogą stanowić źródło finansowania badanego przedsięwzięcia oraz poszukiwanie partnerów chcących współuczestniczyć lub wspierać daną inicjatywę. Po zebraniu niezbędnych informacji pozostaje sporządzenie kompletnej dokumentacji konkursowej, w jak największym stopniu podkreślającej zalety opracowywanego projektu, co jest bardzo istotne przy jego ocenie, a co za tym idzie, przyznaniu wnioskowanych środków.   

Dlaczego nasza firma?

Ocena aprobująca wniosek nie jest jeszcze jednoznaczna z zakończeniem procedur. Formalnie wypłacenie przyznanych funduszy jest przesunięte w czasie i zależne od spełnienia konkretnych warunków, zarówno w czasie trwania całego przedsięwzięcia, jak i po jego zakończeniu.

Z tego też powodu warto powierzyć zarządzanie i rozliczanie projektu specjalistom z Consulting Group 2027, którzy mają wieloletnie doświadczenie i potrafią skutecznie pomagać przedsiębiorcom.