kalkulator długopis raport

Rozliczanie projektów

Consulting Group 2027 zatrudnia specjalistów, którzy pomogą w profesjonalny sposób dokonać rozliczeń projektu w zakresie formalno-prawnym i finansowym. Wspieramy naszych klientów podczas całego procesu – od momentu podpisania umowy o dofinansowanie, aż po sfinalizowanie płatności.

Podobnie jak przygotowanie projektu, rozliczenie dotacji unijnych jest bardzo skomplikowanym procesem, a popełnienie błędu może skutkować nałożeniem kar na profitenta. Prawidłowe ich skalkulowanie oraz udokumentowanie wymagają doskonałej znajomości wielu zasad, wytycznych i unijnych procedur.  W ramach oferty proponujemy:

  • przygotowanie umowy do podpisania oraz dokumentacji regulującej kwestie dofinansowania – oświadczeń, harmonogramu płatności, wniosków sprawozdawczych,
  • wsparcie dotyczące rozliczenia dotacji zgodnie z wymogami unijnymi i pomoc w przypadku kontroli dotyczącej sposobu wykorzystania przyznanych środków,
  • monitorowanie i weryfikowanie wydatków pod względem ich zgodności z warunkami określonymi w umowie,
  • właściwe opisywanie dokumentów księgowych,
  • przygotowanie na potrzeby projektu częściowych i końcowych wniosków,
  • pełne wsparcie merytoryczne w zakresie bieżących spraw,
  • pozyskiwanie informacji na temat nowych możliwości dofinansowania przedsięwzięcia.