spotkanie szkolenie biznesowe

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków unijnych to jednoczesne kierowanie personelem, współpracą między partnerami i podwykonawcami oraz panowanie nad finansami.

Przy czym należy pamiętać, że bez odpowiedniego zespołu specjalistów nie da się administrować projektem, bo projekt to przede wszystkim ludzie, którzy go realizują.

Eksperci Consulting Group 2027, na czas realizacji przedsięwzięcia, stają się częścią zespołu klienta i uczestniczą w przeprowadzanych spotkaniach roboczych. Ich zadaniem jest czuwanie nad zgodnością podejmowanych działań, tempa prac czy przeprowadzanych modyfikacji, z regulacjami prawnymi. Pilnują również terminowości prac zapisanych w harmonogramie i poprawności procedur zakupowych oraz przygotowywaniem sprawozdań do instytucji, która tę dotację przyznała. Sposób zatrudnienia osób oraz zakresy wykonywanych przez nich obowiązków w obszarach zaplanowanych działań powinny być określone już na etapie przygotowywania wniosku o dotację.

Zarządzanie finansami

Kolejny aspekt, którym kompleksowo zajmuje się Consulting Group 2027, to zarządzanie finansami, czyli budżetem projektu, a dokładnie współpracą między księgowym a koordynatorem i właściwym uwierzytelnianiem tego, na co przyznane środki zostały wydane. W celu ułatwienia pracy zespołu oraz na wypadek ewentualnych kontroli, warto na początku projektu zaplanować wydatki w czasie oraz zrobić listę dokumentów potwierdzających ich ponoszenie.

W ramach zarządzania możemy również ustalić audyty zewnętrzne pozwalające kontrolować zaawansowanie projektu na każdym jego etapie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości pozwoli to na sprawne wprowadzenie programu naprawczego. Warto uwzględnić takie działania, jeśli realizację przedsięwzięcia podzielono na kilka etapów i jest ona kosztowna.